Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 κι έπειτα, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΚΠΑ έχει την εξής δομή:

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτείται από 27 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στα οικονομικά, ποσοτικά, λογιστικής, πληροφορικής, δίκαιο και ισχυρής βάσης μαθημάτων διοίκησης. Το πρόγραμμα οδηγεί σε τρεις κατευθύνσεις με 8 μαθήματα η κάθε μια. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν 5 μαθήματα επιλογής. Το σύνολο των μαθημάτων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου είναι 40 μαθήματα.

 

Στην ενότητα “Downloads” – πάνω δεξιά – θα βρείτε όλα τα προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και το εξάμηνο διδασκαλίας τους.