Μετά απο την ανάρτηση του προγράμματος εξεταστικής για το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018, διαπιστώθηκαν δύο δυσλειτουργίες σχετικά με δύο ζεύγη μαθημάτων, των οποίων η ημερομηνία διεξαγωγής τους ειναι παραπλήσιες. Για τον λόγο αυτό κινητοποιηθήκαμε στην Γραμματεία του Τμήματος με σκοπό την αλλαγή των ημερομηνιών διεξαγωγής των προαναφερθέντων ζευγών μαθημάτων, ώστε οι φοιτητές να προετοιμαστούν επαρκώς και να μεθοδεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διάβασμα τους