Ύστερα από απόφαση του Υπουργειου Παιδείας, μοναδικός αρμόδιος για την θέσπιση της διπλής εξεταστικής ορίστηκε το εκάστοτε Πανεπιστήμιο/Τμήμα. Ως εκ τούτου και καθώς η διπλή εξεταστική αποτελεί σημαντικό προνόμιο για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό των φοιτητών , κινητοποιηθήκαμε στην γραμματεία του Τμήματος με ανάλογο πρωτοκολλημένο αίτημα το οποιο θα βρείτε στην ενότητα downloads.