Παρόλο που η ακαδημαϊκή χρονιά έχει ξεκινήσει, παρατηρούμε πολλές δυσλειτουργίες όσον αφορά τις ώρες διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων ίδιου έτους που συμπίπτουν αλλά και της αναίτιας αργοπορημένης ανάρτησης των βαθμολογιών της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση καταθέσαμε δύο Πρωτοκολλημένα Αιτήματα στη Γραμματεία του Τμήματος με σκοπό την άμεση επίλυση τους.

 

 

 


Θα βρείτε τα Πρωτοκολλημένα Αιτήματα στην ενότητα Downloads