Τη φετινή Ακαδημαϊκή χρονιά βρεθήκαμε μπροστά στο γεγονός των αργοπορημένων μετεγραφών για τους φοιτητές του πρώτου έτους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εν λόγω φοιτητές να μη μπορούν να δηλώσουν μαθήματα χειμερινού εεξαμήνου, αποκλείοντας τα έτσι και απο την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου. Για τον λόγο αυτό, ως ΠΑΣΠ Οικονομικού κινητοποιηθήκαμε στα αρμόδια όργανα με Πρωτοκολλημένο Αίτημα (Αρ. Πρωτοκόλλου: 1557) απαιτώντας να δοθεί οι δυνατότητα και σε αυτούς τους φοιτητές να εξεταστούν στα μαθήματα ”Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία” και ”Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση” .

 

 


Θα βρείτε το Πρωτοκολλημένο Αίτημα στην ενότητα Downloads