Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της αργοπορημένης ανάρτησης του Προγράμματος Εξεταστικής. Για τον λόγο αυτό, ως ΠΑΣΠ Οικονομικού, κινητοποιηθήκαμε  στη γραμματεία του Τμήματος καταθέτοντας Πρωτοκολλημένο Αίτημα (με αριθμό 1496) για την άμεση ανάρτηση του Προγράμματος Επαναληπτικής Εξεταστικής μέχρι την Παρασκευή 15/07.

 

 


Θα βρείτε το Πρωτοκολλημένο Αίτημα στην ενότητα Downloads