Την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:00, η Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι, πραγματοποίησε μαζική κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, στην οποία συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΠ Οικονομικού. Παρευρεθήκαμε στο γραφείο της αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, κ. Αναγνωστοπούλου, όπου έλαβε χώρα συζήτηση επί των θεμάτων που μας απασχολούν και καταθέσαμε τις προτάσεις μας, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

Οι απαντήσεις που μας δόθηκαν από τους συνεργάτες της Υπουργού, πολλές φορές, δεν ήταν πλήρως ικανοποιητικές, παρόλα αυτά, η ΠΑΣΠ θα συνεχίσει να είναι πρώτη στο διάλογο με τους αρμόδιους φορείς για την Παιδεία, να προτείνει και να διεκδικεί, ασκώντας τις κατάλληλες πιέσεις. Αναγνωρίζουμε τη βούληση από το Υπουργείο Παιδείας για την πραγματοποίηση διπλής εξεταστικής, κυρίως για τους επί πτυχίω φοιτητές, καθώς και για την χρήση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η οποία έχει ήδη πάρει κατεύθυνση προς τα Ιδρύματα της χώρας, ώστε να μην διακοπεί η πρακτική άσκηση. Για τα υπόλοιπα θέματα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σημαντική εξέλιξη, σύντομα όμως θα δρομολογηθούν.

 

 


Θα βρείτε το έγγραφο με τις ολοκληρωμένες προτάσεις της Πανελλήνιας Αγωνιστικής Σπουδαστικής Παράταξης,

καθώς και το πρωτόκολλο κατάθεσής τους,στην περιοχή “downloads”


 

 

 

 

Υπεύθυνα,

ΠΑΣΠ Οικονομικού