Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα που δυσχεραίνουν διαρκώς την καθημερινότητα του φοιτητή. Τα προβλήματα αυτά αφορούν θέματα όπως η αργοπορημένη ανάρτηση του προγράμματος εξεταστικής, η διακοπή των μαθημάτων για λίγες ημέρες πριν την έναρξή της, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα ο φοιτητής, καθώς και η μικρή διάρκειά της, που καθιστούν αδύνατη τη δημιουργία ορθολογικού χρονοδιαγράμματος του φοιτητή ενόψει εξεταστικής περιόδου.

 

Για τους παραπάνω λόγους, καταθέσαμε Πρωτοκολλημένο Αίτημα, την Παρασκευή 13/05/2016 (με αριθμό πρωτοκόλλου 1188), ζητώντας:

 

– Άμεση ανάρτηση του Προγράμματος Εξεταστικής και κατάλληλη μέριμνα επ’ αυτού, έτσι ώστε να μη συμπίπτουν μεταξύ τους μαθήματα κορμού ή κατεύθυνσης

– Η εξεταστική περίοδος να διαρκεί τουλάχιστον 4 εβδομάδες και να υπάρχουν τα κατάλληλα κενά μεταξύ σημαντικών μαθημάτων

– Τα μαθήματα να διακοπούν τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμαστεί.

 

Ως ΠΑΣΠ Οικονομικού, πάντα μπροστά στις εξελίξεις, δε μένουμε στάσιμοι σε κινήσεις αυτοπροβολής και τακτικές αποπροσανατολισμού του Συλλόγου. Πάντα με κύριο άξονα το συμφέρον του φοιτητή, παλεύουμε διαρκώς για το Πανεπιστήμιο που οραματιζόμαστε.