Λόγω του προβλήματος που παρουσιάστηκε κατά την ηλεκτρονική διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών και του μεγάλου όγκου φοιτητών που κάνουν την διαδικασία της σίτισης, διαπιστώσαμε ότι ο χρόνος που δώθηκε για την κατάθεση δικαιολογητικών ήταν περιορισμένος, ειδικά για τους πρωτοετής φοιτητές. Για το λόγο αυτό κινητοποιηθήκαμε στη Γραμματεία του Τμήματος με Πρωτοκολλημένο Αίτημα το οποίο και θα βρείτε στην ενότητα Downloads .