Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου, κατατέθηκε πρωτοκολλημένο αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας ( με αριθμό πρωτοκόλλου 209491), με σκοπό την πραγματοποίηση διπλής εξεταστικής για τους επί πτυχίω φοιτητές (δηλαδή τους φοιτητές 5ου έτους και άνω). Η απάντηση που λάβαμε υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ακόμα σαφής τοποθέτηση επί του θέματος και φαίνεται ότι κανένας από τους ιθύνοντες δεν αναλαμβάνει τελικά την ευθύνη μπροστά στη μόνιμη παγίωση του θέματος της διπλής εξεταστικής. Αναμένουμε τις εξελίξεις και συνεχίζουμε να διεκδικούμε μία υπεύθυνη αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος από τους αρμόδιους.

 

 

 

 


Το πρωτοκολλημένο αίτημα θα το βρείτε στην ενότητα downloads.