Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι βαθμολογίες των μαθημάτων, της Εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2018, που έχουν ανακοινωθεί:

 

– στο my-studies.uoa.gr

– στο eclass.uoa.gr

– στο econ.uoa.gr

– στην Γραμματεία του Τμήματος (Αριστείδου 11)

– στα γραφεία της Σοφοκλέους 1