Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι βαθμολογίες των μαθημάτων της εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου 2015, που έχουν ανακοινωθεί:

 

– στο my-studies.uoa.gr
– στο eclass.uoa.gr
– στο econ.uoa.gr
– στην Γραμματεία του Τμήματος (Αριστείδου 11)
– στα γραφεία της Σοφοκλέους 1