Βαθμολογίες Μαθημάτων

Βαθμολογίες Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020 - 2021
ΜΑΘΗΜΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙNAI24/02/2021MYSTUDIES
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣΝΑΙ10/02/2021ECLASS
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΝΑΙ10/02/2021MYSTUDIES
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
NAI23/02/2021MYSTUDIES
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝΑΙ22/03/2021ECLASS
ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΝΑΙ12/03/2021MYSTUDIES
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΝΑΙ13/3/2021ECLASS
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΝΑΙ22/02/2021MYSTUDIES
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑNAI10/02/2021MYSTUDIES
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΑΙ09/03/2021MYSTUDIES
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
NAI22/02/2021MYSTUDIES
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝΝΑΙ09/03/2021MYSTUDIES
ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝΝΑΙ6/04/2021MYSTUDIES
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
ΝΑΙ 09/03/2021MYSTUDIES
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΤΜΗΜΑ Α)ΝΑΙ22/03/2021MYSTUDIES
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΤΜΗΜΑ Β)ΝΑΙ22/03/2021MYSTUDIES
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
NAI3/03/2021MYSTUDIES
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι
NAI22/02/2021MYSTUDIES
ΜΕΤΑΚΕΥΝΣΙΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΝΑΙ09/03/2021MYSTUDIES
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΝΑΙMYSTUDIES
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣNAI17/02/2021MYSTUDIES
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
NAI12/02/2021MYSTUDIES
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣNAI3/03/2021MYSTUDIES
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΑΙ15/03/2021MYSTUDIES
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
NAI22/02/2021MYSTUDIES
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ23/02/2021MYSTUDIES
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
ΝΑΙ3/03/2021MYSTUDIES
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΝΑΙ11/03/2021MYSTUDIES
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΝΑΙ24/02/2021ECLASS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
ΝΑΙ24/02/2021ECLASS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟY ΔΙΚΑΙΟΥ
NAI17/02/2021MYSTUDIES
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ