Η ΠΑΣΠ (Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη), είναι μια φοιτητική συνδικαλιστική παράταξη που ιδρύθηκε το 1974 έχοντας ως κύριο στόχο τη στήριξη του φοιτητικού κινήματος και την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του φοιτητή. Αν κάποιος θέλει να αναζητήσει την ιστορία της, θα συνειδητοποιήσει πως είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυφωνίας, της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και της στήριξης των αδύναμων και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Ως αυτόνομη φοιτητική παράταξη αγωνίζεται για ένα ζωντανό φοιτητικό κίνημα με πάγιες προοδευτικές κεντροαριστερές αξίες για ένα ξεκάθαρα δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο. Τοποθετεί το φοιτητή ως το πιο ενεργό κομμάτι της κοινωνίας συνολικά και ως εκ τούτου παίρνει θέση και αναλαμβάνει ενεργή δράση στα διάφορα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα που αναδεικνύει η κοινωνία.

Η ΠΑΣΠ δεν είναι ένας απρόσωπος συνδικαλιστικός φορέας. Ζει και δρα μέσα στο πανεπιστήμιο, μέσα στο σύνολο των φοιτητών… για τους ίδιους τους φοιτητές και όχι για οποιουδήποτε είδους μικροπολιτικά και προσωπικά συμφέροντα. Είναι έτοιμη να συγκρουστεί με οτιδήποτε θίγει τα ακαδημαϊκά δικαιώματα και συμφέροντα του φοιτητή, όπως έχει αποδείξει με την δυναμική συμμετοχή της στις φοιτητικές κινητοποιήσεις σχετικά με το νόμο – πλαίσιο και την κατάργηση του ασύλου. Ταυτόχρονα με δημιουργικές πρωτοβουλίες όλα αυτά τα χρόνια έχει πετύχει τις σημαντικότερες αλλαγές  στο ελληνικό Πανεπιστήμιο, προς όφελος πάντα του φοιτητή, αλλά και συνεχίζει να προτείνει και να διεκδικεί. 

Σαν παράταξη η οποία σέβεται και βρίσκεται πλάι σε κάθε φοιτητή, σαν παράταξη που έχει στόχους και αξίες όπως η ελευθερία έκφρασης, η αντίθεση στη δημιουργία καθηγητικών κατεστημένων στην ακαδημαϊκή κοινότητα, η αφύπνιση του φοιτητικού κινήματος και η απόλυτη διαφάνεια σε κάθε πτυχή της διοίκησης και σε κάθε διαδικασία. Θέτουμε όμως σαν πρωταρχικό και κυρίαρχο στόχο τη διασφάλιση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ που αποτελεί κατάκτηση των φοιτητών. Στόχος για τον οποίο αγωνίστηκε παλιότερα, αγωνίζεται σήμερα και θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Η ΠΑΣΠ είναι η φωνή που δεν θα πάψει να απαιτεί και να διεκδικεί για σένα, το Πανεπιστήμιο, για ΟΛΟΥΣ μας.