Σας ενημερώνουμε ότι οι Κατατακτήριες Εξετάσεις για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, θα διενεργηθούν από 1-12-2019 έως 20-12-2019. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται από 1-11-2019 έως 15-11-2019.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου ( θα την βρείτε στην ενότητα download )
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για τους πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών

Τα Εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους, έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση Κατατακτήριες Εξετάσεις Πληροφορίες της ιστοσελίδας του Τμήματος.

 

Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 4ος όροφος, γραφείο 402

 

Τηλέφωνο: 2103689403

 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00