Ύστερα από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση, μια διεκδίκηση πολλών χρόνων, συντονισμένα και επίμονα, να γίνεται πράξη.

 

Η αξιολόγηση των μαθημάτων και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 9 Ιουνίου.

 

Στη σελίδα survey.uoa.gr έχουν αναρτηθεί ερωτηματολόγια για κάθε ένα από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

 

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Τμήματος και καλούμε όλους τους φοιτητές να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση του Π.Π.Σ. Όπως μας έχει γνωστοποιηθεί από τους αρμόδιους του Τμήματος και τους καθηγητές, η αξιολόγηση θα έχει μόνιμο και ιδιαίτερα βοηθητικό χαρακτήρα και θα εφαρμόζεται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Αναμφίβολα η διαδικασία και η στόχευση της αξιολόγησης έχει ένα σύγχρονο, ακαδημαϊκό και ευρωπαϊκό χαρακτήρα για το Πανεπιστήμιο, κάτι για το οποίο δρούμε καθημερινά.