Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα ”Εισαγωγή στα Μαθηματικά” της Πέμπτης μεταφέρεται στην αίθουσα 11, την ίδια μέρα και ώρα 3-5μμ.