Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος ”Ιστορία Οικονομικών Θεωριών” για σήμερα Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Καλλιγά την ίδια ώρα 6-9 μμ.