Σας ενημερώνουμε ότι μόνο για την Τετάρτη 23/11, το Φροντιστήριο του μαθήματος “Αγορές Ι” θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Αγγελοπούλου, την ίδια ώρα (16:00-19:00).