Σας ενημερώνουμε ότι οι διαλέξεις του μαθήματος ”Μακροοικονομική Θεωρία Ι – Τμήμα Α & Β” θα πραγματοποιούνται πλέον στο Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα (Πέμπτη, 09:00-13:00).