Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Μάκρο Ι”, μεταφέρεται στην Αίθουσα Καλλιγά κάθε Πέμπτη, 09:00-11:00 για το Τμήμα Β’ και 11:00-13:00 για το Τμήμα Α’.

 

 Ο διδάσκων Αργείτης Γ.