Εκτάκτως και μόνο για αυτήν την Πέμπτη 30/04, το Φροντιστήριο του μαθήματος ”Δημόσια Οικονομική”, θα πραγματοποιηθεί 12:00-14:00 (αντί για 13:00-15:00) στην ίδια αίθουσα.