Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος “Εμπορικό Δίκαιο” από τη Δευτέρα 09/05/2016 θα πραγματοποιείται 17.00-20.00 στην Αίθουσα 11.