Σας ενημερώνουμε ότι τα φροντιστήρια της 24ης και της 25ης Νοεμβρίου 2016 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ξαφνικής ασθένειας της διδάσκουσας. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν μέχρι το τέλος του εξαμήνου.