Σας ενημερώνουμε ότι η διάλεξη του μαθήματος ”Στοιχεία Αστικού Δικαίου” της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην αίθουσα Καλλιγά και ώρα 9:00-11:00 καθώς και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην αίθουσα Καλλιγά και ώρα 9:00-11:00.