Σας ενημρώνουμε ότι η διδασκαλία των φροντιστηρίων των Μαθηματικών (Μαθηματικά Φροντιστήριο Β2) θα ξεκινήσει την Τεταρτη 17-10-2018