Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος ”Επιχειρηματική Πολιτική & Στρατηγική” θα ξεκινήσει την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου.