Ανακοινώνεται ότι από την επόμενη Τετάρτη 1/11/2017 θα ξεκινήσουν  τα φροντιστήρια του μαθήματος Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι (Αίθ. 10, ώρα 4-7).

Στα φροντιστήρια θα επιλύονται ασκήσεις οι οποίες θα αναρτώνται στα Έγγραφα, στον φάκελο “Φροντιστηριακές ασκήσεις”.