Η έναρξη του φροντιστηριακού μαθήματος της Οικονομικής των Επιχειρήσεων θα ξεκινήσει την επόμενη Τετάρτη 1/11/2017 (9-12, αιθ. Αγγελοπούλου).

Οι ασκήσεις θα αναρτώνται σε αντίστοιχο φάκελο στις Ανακοινώσεις.