Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος Μακροοικονομική Θεωρία Ι θα ξεκινήσει 15/10/2018 και θα διεξάγεται ως εξής:

Τμήμα Α’: Δευτέρα 19.00-21.00 και Πέμπτη 19.00-21.00 

Τμήμα Β’: Δευτέρα 17.00-19.00 και Πέμπτη 17.00-19.00