Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος ”Θεωρία Παιγνίων” θα  ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου.