Το  μάθημα της Μακροοικονομικής Θεωρίας σήμερα Τρίτη 15.00-17.00 καθώς και οι  ώρες  γραφείου  δεν  θα  πραγματοποιηθούν.

Το  φροντιστήριο του μαθήματος σήμερα Τρίτη 17.00-19.00 θα  γίνει κανονικά.