Σας ενημερώνουμε ότι τα φροντιστήρια του μαθήματος και για  τα  δύο τμήματα διεξάγονται στην αίθουσα Παπαρρηγόπουλου σύμφωνα με το πρόγραμμα.