Αγαπητές/τοι φοιτήτριες/τες,

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας την παρακάτω αλλαγή στην διδασκαλία του μαθήματος για τις επόμενες 2 εβδομάδες:

Τις δύο επόμενες Δευτέρες (13/11 και 20/11) αντί για θεωρία θα γίνει φροντιστήριο-ασκήσεις στην αίθουσα 10, και ώρα 4-7.

Τις επόμενες δύο Τετάρτες (15/11 και 22/11) αντί για φροντιστήριο θα διδαχθεί η θεωρία στην Αιθ. Αγγελοπούλου, ώρα 10-12