Σας ενημερώνουμε ότι η διεξαγωγή του μαθήματος “Συστήματα Πληροφοριών Επιχειρήσεων” θα πραγματοποιείται πλέον την Τετάρτη 15:00 – 18:00 στην Ευριπίδου όροφος Δ

Θα υπάρξουν και κάποιες επιπλέον ώρες πριν τις γιορτές που θα αναπληρωθούν σε νεότερη ανακοίνωση.