Γνωστοποιείται στους φοιτητές που ανακηρύχθηκαν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018 καθώς επίσης και σε προηγούμενες περιόδους, ότι για να συμμετέχουν στην τελετή ορκωμοσίας πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος – Σοφοκλέους 1, 4οςόροφος, γραφ 403 καθημερινά και ώρες 10.00 πμ – 13.00 μμ από 24/09/18 έως 05/10/18

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν είναι τα εξής:

 

1. Αίτηση (παρέχεται από τη Γραμματεία)

2. Φοιτητική Ταυτότητα (Τρίπτυχο) (επιστρέφεται στον φοιτητή ακυρωμένο)

3. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ). Ακυρώνεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία και είναι απαραίτητη η επιστροφή του. Σε περίπτωση που φοιτητές έχουν χάσει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση, έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986), για να δικαιολογήσουν τη μη κατάθεσή του.

 

Η ορκωμοσία των πτυχιούχων θα γίνει στις 17-10-2018 ημέρα Τετάρτη

 

Καλούνται οι πτυχιούχοι οι οποίοι θα καταθέσουν αίτηση για την ορκωμοσία με την καθομολόγηση την οποία θα παραλάβουν, να προσέλθουν στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30 – Στάση Μετρό «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»)

 

Ώρα Προσέλευσης : 11.00 πμ