Η 1η Πρόοδος στο μάθημα “Διεθνής Οικονομική” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28-11-2017, ώρα 13:00-15:00, αμφιθέατρο Παπαρηγοπούλου, αίθουσα Παπαρηγοπούλου.

Η εξεταζόμενη ύλη της πρόοδου περιλαμβάνει τα εισαγωγικά θέματα που διδάχθηκαν από την κα Κατσέλη , και τα κεφάλαια (με την αντίστοιχη ύλη) 3 έως και 9 από το βιβλίο των Krugman-Obstfeld-Melitz, Διεθνής Οικονομική.