Αγαπητές φοιτήτριες & φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με την εξέταση του μαθήματος Στατιστική Ι όσες/όσοι ανήκετε  στο  1ο Τμήμα θα γράψετε στις αίθουσες του 5ου  ορόφου και όσες/όσοι ανήκετε  στο  2ο θα γράψετε στις αίθουσες του 7ου  ορόφου.

Καλή Επιτυχία!

Οι διδάσκοντες