Η Α’ κατ οικον εξέταση (πρόοδος) στα Μαθηματικά ΙΙ, θα γίνει την Πέμπτη 19 Απριλίου. Τα θέματα θα αναρτηθούν στο eclass στις 9.00 και οι απαντήσεις θα παραδίδονται στο γραφείο 609 (Γρυπάρειο) από 13.00 έως 14.00. Κατα την παράδοση των απαντήσεων θα διεξάγεται σύντομη γραπτή εξέταση επαλήθευσης. Η πρόοδος είναι προαιρετική.

Eπισημαίνεται ότι η πρόοδος αφορά μόνο τους φοιτητές που παρακολουθούν το τμήμα του κ. Κώτσιου.