Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος “Μακροοικονομική Θεωρία Ι” θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11/10/2018 στο Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου.