Ενόψει εκλογών, δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, την Παρασκευή 23/1/15 και τη Δευτέρα 26/1/15, για τη διευκόλυνση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών, στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.