Το μάθημα “Διεθνής Οικονομική” θα ξενικήσει την Τετάρτη 7-10-15στην αίθουσα 10, στον 5ο όροφο του κτιρίου της Νομικής (Μασσαλίας), σύμφωνα με το πρόγραμμα

Η υπεύθυνη του μαθήματος, Νικολίνα Κωστελέτου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια