Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του Ιουνίου στο μάθημα “Μικροοικονομική ΙΙ” θα πραγματοποιηθεί απο κοινού και για τα δύο τμήματα.