Ως γνωστόν τα μαθήματα ξεκινάνε την Τετάρτη 24/02/2016. Επισημαίνουμε ότι:

– Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα που διεξάγονται στις Αίθουσες των Εργαστηρίων της Πληροφορικής θα ξεκινήσουν στις 4-3-2016.

 

– Επίσης, σημειώνεται ότι θα αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων που διεξάγονται από Εντεταλμένους Διδασκαλίας.