Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος ”Μαθηματικά ΙΙ”  θα ξεκινήσει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Ο Διδάσκων Κατσίκης Βασίλειος