Οι διαλέξεις του μαθήματος της Οικονομετρίας, την Πέμπτη 23/04 και τη Δευτέρα 27/04, καθώς και η ώρα γραφείου της Πέμπτης, δεν θα πραγματοποιηθούν.

 

Σε μελλοντική ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν οι ώρες αναπλήρωσης των δύο διαλέξεων.