Σας ενημερώνουμε ότι, από την Πέμπτη 23/4/15, η διδασκαλία του μαθήματος Στατιστική Ι θα διεξάγεται στην Αίθουσα 12 και ώρα 09:00-12:00.

 

Επίσης, την Τρίτη 28/4/15, η διδασκαλία του μαθήματος δε θα πραγματοποιηθεί.