Σας ενημερώνουμε ότι από 14/11/2016 – 18/11/2016 δε θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια του μαθήματος. Ακόμη την Τρίτη 14/11 δε θα πραγματοποιηθεί το θεωρητικό μέρος του μαθήματος.