Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα της Τετάρτης 30 Οκτωβρίου αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντος. Το μάθημα θα αναπληρωθεί εντός του Νοεμβρίου.