Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα ”Λογιστική Ι” θα ξεκινήσει την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019.